OECONOM nyelvvizsga

Az OECONOM nyelvvizsga a magyarországi gazdasági nyelvvizsgák nehézsúlyú bajnoka. Meglátásom szerint ez a legnehezebb a hazai gazdasági nyelvvizsgák között, de hát a hírnév kötelez. Az OECONOM vizsga a Budapesti Corvinus Egyetem által kifejlesztett egynyelvű gazdasági szaknyelvi vizsga. Akkreditált nyelvvizsga révén bárki választhatja, akinek gazdasági szaknyelvi vizsgára van szüksége, de jellemzően csak a Corvinus Egyetem diákjai választják a vizsga magas szintű nyelvi és szakmai elvárásai miatt. Jó hír viszont, hogy aki az OECONOM vizsgára jelentkezik, az nagy százalékban sikeres vizsgát tesz, ezt bizonyítja, hogy nagyon jók nyelvvizsga központ eredmény mutatói.

Tudnivalók az OECONOM vizsgáról

Tartalmában a nyelvvizsga arra a szakmai háttérismeretre épül, amelyeket a vizsgázók gazdasági, ill. üzleti képzést nyújtó oktatási intézményében folytatott tanulmányaik során sajátítottak el, illetve arra a gyakorlati tudásanyagra támaszkodik, amelyet a (nagy)vállalatok, a gazdasági élet szakemberei gyakorlati tevékenységük során használnak.

Az Oeconom szaknyelvi vizsga alapvető célja a vizsgázók szaknyelvi tudásszintjének mérése a gazdasági és üzleti szférában előforduló szakmai kontextusok, gyakorlati jellegű szakmai feladatok és helyzetek segítségével, azok vizsgakörnyezetben történő alkalmazásával.

A vizsga angol, francia, német, olasz, orosz, portugál és spanyol nyelven három szinten – alap- (B1), közép- (B2) és felsőfokon (C1) – tehető le. Jelentkezni lehet külön írásbeli és szóbeli, vagy a mindkettőt magában foglaló komplex vizsgára.

Vizsgaidőszakok: A Vizsgaközpont évente három alkalommal (január, május, augusztus) biztosít a vizsgázók számára vizsgaalkalmat

Az „OECONOM” szaknyelvi vizsga témakörei

KÖZÉP- (B2) ÉS FELSŐFOK (C1) 1. Európai integráció 2. Globalizáció 3. Piac és gazdaság 4. Munkaerőpiac 5. Adózási rendszerek 6. Környezetvédelem 7. Vállalkozási formák 8. Bankrendszerek 9. Tőzsde, befektetések, pénzpiacok 10. Nemzetközi kereskedelem 11. Marketing 12. Telekommunikáció, Internet 13. A magyar gazdaság aktuális problémái 14. A célnyelvi ország(ok) gazdaságának aktuális problémái 15. Társadalom és gazdaság